Gelukkig hebben we de foto’s nog!

Foto’s zijn vrij te gebruiken maar vermelding van de naam “Scoutrock” wordt gewaardeerd.
Foto’s op groter formaat zijn op te vragen via info@scoutrock.nl